FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายขาย, เซลส์ออกตลาด (ชาย/หญิง)

- อ่านออก เขียนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี
- ขยันขันแข็ง มีวินัย ไม่ย่อท้อ
- ชอบงานขาย พบปะผู้คน พูดคุยเก่ง มีความมั่นใจ
- ชอบความท้าทายและค้นหาสิ่งใหม่ๆ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรายได้หลักและค่าคอมมิชชั่น พร้อมสวัสดิการ (หลังผ่านการทดลองงาน)
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์

ฝ่ายธุรการและประสานงานขาย (ชาย/หญิง)

- มีความละเอียด รอบคอบ วินัยดี ขยันขันแข็ง มีความมั่นใจ
- อ่านออก เขียนได้ (ไทย/อังกฤษ) มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ระดับการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
- ถ้ามีประสบการณ์หรือความสามารถทางบัญชี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- รายได้เริ่มต้น 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ (หลังผ่านการทดลองงาน)

ประจำคลังสินค้าและจัดส่ง (ชาย)

- มีความละเอียด รอบคอบ วินัยดี ขยันขันแข็ง มีความมั่นใจ
- อ่านออก เขียนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี
- ขยันขันแข็ง มีวินัย ไม่ย่อท้อ
- มีใบอนุญาติขับขี่จักรยานยนต์ และ/หรือ รถยนต์
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- รายได้เริ่มต้น 10,000 บาท พร้อมสวัสดิการ (หลังผ่านการทดลองงาน)

สนใจร่วมงาน

โทร: 02-233-3108, 086-392-2591

TOP